KontaktOm HusetOm OssEN

Om Huset

this is noiceland.

Fastigheten som vårt B&B och vandrarhem är beläget i berättar en spännande historia. Det som utgör stommen av dagens vandrarhem är byggt redan i mitten av 1800-talet i Kville, 1,5 mil från Heestrand. Då utgjorde den bostäder för lantbruksstuderande. 
1913 flyttades huset till Heestrand. Då blev det istället bostäder för stenhuggare som invandrade söderifrån och arbetade i Heestrands stora stenbrott "Sibirien". Stenindustrin var enorm i Bohuslän under den här tiden och behovet av bostäder var stort. Troligtvis är det en av anledningarna till att man gav sig på slitgörat att flytta en fastighet av den här storleken. När stenindustrin lades ner startades det en syfabrik i huset och före det blev vandrarhem hann det även vara mekanisk verkstad. Först 1990 började man använda huset som vandrarhem i den groende turismnäringen. På så sätt kan man säga att fastigheten utgör ett historiskt skådespel av Bohusläns utveckling sedan 1800-talet och fram till idag.

Hos oss kan vi därför slå oss i bröstet med att ni verkligen få uppleva en genuin del av Bohuslän! Stenbrottet kan man dessutom fortfarande besöka genom en härlig promenad längs havet medan man ser makrillen hoppa. Det blir sällan bättre. Eller som andra säger ”som vi har det här, skulle vi ha det när vi har det som sämst”.

Contact us